Kategórie

Výrobcovia

Kontaktujte nás

Premium supplies spol. s r.o.
Mierové námestie, 33/33
911 01 Trenčín
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Premium supplies s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Mierové námestie, 33, 911 01 Trenčín

IČO: 46170758
DIČ: 2023272185
IČ DPH: SK2023272185

Obvodný úrad v Trenčíne
Obchodný register 27.05.2011, vložka č: 24572/R oddiel sro
Číslo živnostenského registra: 723/2011 - III.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4013756905/7500
IBAN: SK34 7500 0000 0040 1375 6905
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Kontakty
Tel.: +421 903 780 301
E-mail: info@houseofbike.sk

Kamenná prevádzka
Mierové námestie 33
911 01 Trenčín
Slovensko